Terug

Afval

“Als ik een mooier afvalcontract realiseer dan verwacht, dan kijk ik tevreden terug op een werkdag”, vertelt Antoon Panhuijzen, verantwoordelijk voor het milieubeleid van Van Geloven. De snackproducent stuurt erop om zo min mogelijk afval te creëren en hanteert voor de verwerking van afval de Ladder van Lansink.

Lees meer

Transport

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van milieu door actief en meetbaar te sturen op het verkleinen van onze milieu-impact. Dat geldt ook voor het duurzamer maken van ons mobiliteitsproces. Een belangrijk aandachtspunt daarbinnen is hoe we omgaan (onze omgang) met ons transport in het kader van CO2 uitstoot, mede ingegeven door het Kyoto protocol dat in 1997 werd onderschreven door alle industrielanden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Lees meer

Energie

“Wij zijn ons bewust van onze grote impact op het milieuende verantwoordelijkheid die we hebben om deze zo klein mogelijk te maken. Ook de samenleving, onze stakeholders, vragen daar steeds vaker om”, vertelt Antoon Panhuijzen, verantwoordelijk voor het milieubeleid bijVanGeloven. Het reduceren van energie (gas en elektra) is één van de milieupijlers waar de organisatie actief en meetbaar op stuurt om de impact op het milieu te verkleinen. 

Lees meer

Water

Van Geloven gebruikt vanuit kwaliteitsoogpunt in de fabrieken alleen leidingwater, zowel bij de productie van de snacks als voor het schoonmaken van bijvoorbeeld kratten en de fabriek zelf. Zo is het bedrijf ervan verzekerd dat er geen verontreiniging van producten plaatsvindt. “Omdat we al jaren letten op het waterverbruik en een groot deel bepaald wordt door niet te beïnvloeden omstandigheden verwachten we geen spectaculaire besparingen te kunnen doen in de verbruikte hoeveelheden water”, legt Antoon Panhuijzen, verantwoord…

Lees meer