Terug

Afval


Interview met Antoon Panhuijzen

“Als ik een mooier afvalcontract realiseer dan verwacht, dan kijk ik tevreden terug op een werkdag”, vertelt Antoon Panhuijzen, verantwoordelijk voor het milieubeleid van Van Geloven. De snackproducent stuurt erop om zo min mogelijk afval te creëren en hanteert voor de verwerking van afval de Ladder van Lansink.

“Binnen het productieproces is het creëren van zo min mogelijk afval ons hoogste doel. In 2014 is ons dat niet gelukt, omdat afval in zijn totaliteit gestegen is”, vertelt Antoon.  De belangrijkste stijgingen zitten in het zogenoemde ‘onverpakt’ en ‘slib’ categorie 3-materiaal. Meer slib wordt grotendeels veroorzaakt door de betere waterzuivering in Tilburg. En voor het onverpakt categorie 3-materiaal geldt dat het beter wordt gescheiden, waardoor de stroom is verhoogd. Positief daarbij is dat er een daling is van het restafval. Verder geeft Antoon aan: “Voor het afval dat we hebben, zoeken we over het algemeen naar de verwerking die de minst negatieve invloed heeft op het milieu of zelfs nieuwe, duurzame energie of materialen oplevert.” Deze benadering sluit aan bij de Ladder van Lansink, een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Ladder bestaat uit respectievelijk de ‘treden’ preventie, hergebruik, sorteren en recyclen, verbranden en storten. In de praktijk betekent dit dat wordt gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden en pas als dat niet kan, komt de volgende stap in aanmerking.Van Geloven onderscheidt twee afvalstromen, namelijk vast afval en organisch afval.

Frituurolie wordt biodiesel
Onder de vaste afvalstoffen vallen folie, papier, kunststoffen, metalen, frituurolie, restafval en klein chemisch afval. Met het meeste vaste afval bevindt het bedrijf zich op de eerste drie treden van de Ladder van Lansink. “De bovenste trede, preventief handelen, heeft met de introductie van het interne programma 4WIN twee jaar geleden nog meer aandacht gekregen; medewerkers zijn zich toen bewuster geworden van het belang van preventief handelen”, vertelt Antoon. 4WIN is erop gericht om alles ‘in 1 keer’ goed te doen.
Naast preventief handelen wordt met name recycling veel toegepast bij Van Geloven; van (schoon) restfolie wordt nieuw plastic gemaakt, karton en papier worden gerecycled tot nieuw papier en oud ijzer wordt tot nieuw ijzer gesmeed. De hoeveelheid papier, karton, folie en kunststoffen die Van Geloven als afval produceert, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de manier waarop de leveranciers de producten aanleveren. Trots is Antoon op de afgewerkte frituurolie die wordt verwerkt tot biodiesel. “Op dit moment wordt van onze afgewerkte frituurolie ongeveer 552.000 liter biodiesel per jaar geproduceerd.” 

Restafval: scheiden grotere milieubelasting door transport
Het klein gevaarlijk afval (KGA) wordt op de wettelijke manier verwerkt bij gespecialiseerde bedrijven en het restafval gaat naar een verbrandingsoven die daar nieuwe energie van maakt. Het restafval bestaat voor het grootste deel uit vervuild plastic afkomstig van de verpakkingen van het vlees. “Ook voor dit afval zoeken we naar een betere oplossing, maar na onderzoek door Agentschap NL (nu: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is bevestigd dat dit (nog) niet kan worden hergebruikt. Dit komt doordat plasticverwerkers dit plastic niet kunnen zuiveren. En op het moment dat dit wel mogelijk wordt, moeten we bovendien kritisch kijken of het onder aan de streep milieuwinst oplevert. In dat geval is namelijk meer transport nodig, omdat het plastic vaker dan het huidige eenmaal per maand moet worden afgevoerd (door het rottingsproces van de restjes vlees op het plastic).” Verder is er het restafval afkomstig uit de prullenbakken van kantoren, kantines en productieruimten dat bestaat uit bijvoorbeeld vinyl en nitril handschoenen, papieren handdoekjes en poetsrollen en haarnetjes. “De hoeveelheden van dit restaval zijn echter zo klein dat gescheiden inzameling meer belasting geeft voor het milieu door de bijkomende transporten.”

Project: organisch afval voor voeding voor de hond
Vanuit het vlees dat Van Geloven gebruikt, ontstaat organisch afval in de categorie 2 en 3 (indeling bepaald door de verordening (EG) nr. 1069/2009). Tot categorie 2 behoort het slib dat ontstaat bij een deel van de waterzuivering. Het slib wordt vergist en daarbij komt gas vrij dat opgewaardeerd wordt naar aardgaskwaliteit. Antoon licht toe: “We kiezen er bewust voor om het slib te vergisten, omdat dit een hogere energetische opbrengst heeft dan het te verwerken in een verbrandingsoven.” Voor de fabriek in Helmond bekijken we momenteel  of we nog een  vetvanginstallatie kunnen installeren die kan ontwateren. Door deze maatregelen zal er meer bruikbare afvalstof gegenereerd worden die vergist kan worden en ontstaat er schoner afvalwater. Bovendien zijn er minder transportbewegingen nodig, omdat het water aan het slib onttrokken is en er voor transport dus alleen de bruikbare afvalstof overblijft.
Ook het categorie 3 afval, met name vlees dat niet meer voor commerciële doeleinden gebruikt kan worden, wordt voor een deel vergist en voor het overige deel is Van Geloven in gesprek met een leverancier van hondenworsten die het vlees wellicht wil gebruiken. “Dat zou me veel voldoening geven”, vertelt Antoon enthousiast.