Terug

Transport


Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van milieu door actief en meetbaar te sturen op het verkleinen van onze milieu-impact. Dat geldt ook voor het duurzamer maken van ons mobiliteitsproces. Een belangrijk aandachtspunt daarbinnen is hoe we omgaan (onze omgang) met ons transport in het kader van CO2 uitstoot, mede ingegeven door het Kyoto protocol dat in 1997 werd onderschreven door alle industrielanden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

CO2 reductie

In de afgelopen twee jaar hebben we een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgevoerd die ervoor hebben gezorgd dat we op jaarbasis minder CO2 uitstoten. We werken in Nederland samen met logistiek partner Norbert Dentresangle. Zij zijn Lean & Green gecertificeerd, wat wil zeggen dat zij hebben aangetoond dat ze in vijf jaar tijd 20% CO2 reductie kunnen behalen. Zo hebben zij het wagenpark (25 trekkende eenheden) in Nederland en België uitgerust met Euro 5 motoren vanaf 2012. Deze zijn het zuinigste in hun soort. Daarnaast rijden ze  momenteel ook met één DAF vrachtwagen Euro 6 en één wagen rijdt op LNG (vloeibaar aardgas). 
 

Lager brandstofverbruik
Niet alleen de CO2 uitstoot is gereduceerd door de nieuwe motoren, ook het brandstofverbruik is door deze vernieuwing beduidend lager. “We hebben maar liefst 3-4% minder brandstof verbruikt. Dit zien wij in onze maandelijkse verbruiken die wij afzetten tegenover de gereden kilometers. Dat is een niet te onderschatten aandeel”, aldus Rudi van Decraen, Sales Operations Manager. Bovendien verbruiken we minder brandstof door ons transport slimmer te plannen. “Door het consolideren van adressen en minder aflevermomenten te plannen per week, kun je gemiddeld zeggen dat we een daling in km’s per rit hebben van 5% per rit”, zo geeft de Operations Manager Transport van Norbert Dentresangle in Nederland aan. De chauffeurs van Van Geloven worden permanent bijgeschoold en opgeleid in hun vakbekwaamheid.  Eén onderdeel van die opleiding is defensief en zuinig rijden; een onderdeel waar ze allemaal voor geslaagd zijn. Verder heeft Van Geloven alle laadbakken uitgerust met een tussenschot om de te koelen ruimte altijd zo veel mogelijk te beperken. Hierdoor is het brandstofverbruik van de koelmotoren met meer dan 40% teruggebracht. Wanneer deze voertuigen ’s nachts geladen staan, lopen de koelmotoren op elektriciteit, waardoor er ook nog eens sprake is van een grote geluidsreductie en de nachtrust wordt bewaard voor de buren van Van Geloven.