Terug

Water


Interview met Antoon Panhuijzen

Van Geloven gebruikt vanuit kwaliteitsoogpunt in de fabrieken alleen leidingwater, zowel bij de productie van de snacks als voor het schoonmaken van bijvoorbeeld kratten en de fabriek zelf. Zo is het bedrijf ervan verzekerd dat er geen verontreiniging van producten plaatsvindt. “Omdat we al jaren letten op het waterverbruik en een groot deel bepaald wordt door niet te beïnvloeden omstandigheden verwachten we geen spectaculaire besparingen te kunnen doen in de verbruikte hoeveelheden water”, legt Antoon Panhuijzen, verantwoordelijk voor het milieubeleid van Van Geloven, uit.

Van Geloven verwacht dan geen spectaculaire besparingen te doen op het gebied van watergebruik, wel ziet het bedrijf bij de algemene schoonmaak nog een kans om een verschil te maken. Voor het 4WIN team is het prioriteit om daaraan te werken. Het team zoekt nu bijvoorbeeld de optimale schoonmaakinspanning uit, oftewel het gewenste schoonmaakresultaat met zo weinig mogelijk watergebruik. Door hier uiteindelijk duidelijke afspraken over te maken, borgt het team dat deze werkwijze  de standaard wordt. Daarnaast bekijkt men bijvoorbeeld ook of stappen als schoonmaken en desinfecteren niet in twee stappen, maar in één stap uitgevoerd kunnen worden. Verder ontdekte het team dat de bakkenwasinstallatie in Tilburg op een te hoge waterdruk stond ingesteld (8 Bar), waardoor onnodig veel heet water werd verbruikt. Door deze juist af te stellen en deze afstelling ook dagelijks op te volgen kon ruim 100m3 heet water per dag worden bespaard.

Waterverbruik voor productie van de snacks
De grootste hoeveelheid water heeft Van Geloven nodig bij de productie van haar snacks. Bijvoorbeeld als ingrediënt in de bouillon waarmee Van Geloven een smeuïge ragout maakt voor de kroketten, maar ook water voor de kookprocessen. “Het verbruik hiervoor is in principe gerelateerd aan het volume en de mix van producten die we produceren, maar in het geval van het kookproces speelt ook de temperatuur van de kookbaden een rol. Als voor de pasteurisatie een hogere temperatuur van het water nodig is, zal er meer water verdampen en moet er dus ook meer bijgevuld worden”, licht de milieuexpert toe.
Dan wordt er nog water gebruikt voor de watergekoelde condensors ten behoeve van de vriesinstallaties. De hoeveelheid water die deze condensors nodig hebben om de vriesinstallatie optimaal te laten functioneren, wordt met name beïnvloed door de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid. Tijdens een warme zomer ligt het waterverbruik voor de vriesinstallaties dus hoger en in een strenge winter vallen deze cijfers een stuk lager uit.
Tot slot wordt er water gebruikt voor het wassen van kratten en bakken. De kratten worden gebruikt om eindproduct dat als halffabricaat wordt gebruikt in te pakken en de bakken om bijvoorbeeld de ragout terug te koelen. In de fabriek in Helmond worden meer kratten gewassen dan in het verleden waardoor het waterverbruik daar hoger uitvalt. Antoon legt uit: “De fabriek gebruikt daar vandaag de dag meer kratten, omdat er meer vraag is naar onze producten als halffabricaat.”


In 2011 is een piek in het watergebruik te zien. Sinds dat jaar werd het kookvocht (van het koken van het vlees) om kwaliteittechnische redenen niet meer gebruikt in de kroketten. En dus werd dit kookvocht als afvalwater afgevoerd. Eigenlijk zonde natuurlijk! Inmiddels zijn er enkele aanpassingen gedaan waardoor anno 2014 het kookvocht weer op een kwalitatieve manier in de kroketten verwerkt wordt, wat de smaak ten goede komt.

Afvalwater vrijwel stabiel
Het verbruikte water door Van Geloven (met name gebruikt voor schoonmaak en als kookvocht) dat weer als afvalwater bij de waterzuivering terechtkomt, is sinds 2009 in absoluute hoeveelheid gestegen, maar in verhouding met het productievolume vrijwel gelijk gebleven (<5% verschil over de afgelopen 5 jaar). Na een aanvankelijke stijging van het verbruik is de laatste jaren weer een dalende trend zichtbaar van 2,86 (2012) naar 2,84 m3 (2013) afvalwater per ton productievolume. De vervuilingeenheden afvalwater zoals weergegeven in de infographic zijn bepaald door berekeningen van de waterschappen. In 2014 is er op de Tilburg locatie een vernieuwd waterzuivering systeem geïnstalleerd waardoor de VE’s hoeveelheid van het afvalwater gedaald is na installatie en er meer slib uit het water gehaald wordt wat naar de vergister kan.