Terug

Transparantie


Interview met Fredrikke van Helden

“Transparantie is een belangrijk thema binnen het MVO-beleid van Van Geloven”, steltFredrikke van Helden, Innovation Manager Marketing bij Van Geloven en voorzitter van de MVO-coördinatiegroep van de snackproducent. “Voor ons betekent transparant zijn de deuren letterlijk openzetten. Daarbij waarderen we dialoog, omdat we graag begrijpen hoe onze klanten en andere stakeholders tegen onze merken en MVO gerelateerde onderwerpen aankijken.” 

Door sociale media en het gebruik van smartphones verwacht iedereen op elk moment van de dag alle denkbare informatie tot zich te kunnen nemen en worden thema’s online bediscussieerd. Bovendien vragen klanten en stakeholders eerlijke en duidelijke informatie over bijvoorbeeld de herkomst van ingrediënten en het duurzaamheidbeleid van de organisatie. Van Geloven zet daarom de deur open op verschillende fronten. Een voorbeeld hiervan is het faciliteren van fabrieksbezoeken voor studenten, journalisten en de familie van medewerkers. Diverse TV-programma’s maakten opnames  bij het bedrijf, bijvoorbeeld Proefkonijnen, Hart van Nederland en het Belgische Wouters & Waes. Food- en lifestylebloggers ontmoette Van Geloven op een externe locatie voor dialoog en inspiratie. Een ander voorbeeld is het co-creatie project in België samen met jongerenzender JIM. Jongeren konden on-line aangeven hoe hun favoriete snack er uit zou moeten zien. In een aantal stappen werd een vijftal concepten samen ontwikkeld in de driehoekssamenwerking van JIM-jongeren-Mora. De jongeren mochten stemmen op hun meest geliefde idee en dit concept wordt in 2015 in de markt gezet: de JIM-Mora Stache! Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen van dit traject. “Maar natuurlijk is dit MVO-jaarverslag ook een voorbeeld van transparantie”, vervolgt de Innovatiemanager. “We willen laten zien wie we zijn, wat mensen op het gebied van MVO van ons mogen verwachten en welke uitdagingen we bij ons MVO-beleid tegenkomen.”

Luisteren
Voor onze klanten staat de deur altijd open en we vinden het van belang om ook naar andere stakeholders te luisteren. Op relevante thema’s legt Van Geloven zichzelf bovenwettelijke eisen op en komt tegemoet aan wensen als het gaat om productontwikkeling of –communicatie. “Sommige klanten voor wie Van Geloven een private label ontwikkelt en produceert, vragen bijvoorbeeld expliciet om duurzamepalmolie, of juist zonnebloemolie, zonder smaakversterkers, een specifieke zoutnormering of het gebruik van duurzame soja. Daar houden we rekening mee,” legt Fredrikke uit. En, inmiddels vrij standaard en vanzelfsprekend voor Van Geloven, is de vraag om het gebruik van scharrelei. Naar verwachting is vanaf 2015 de eis mass balance* palmolie steeds actueler vanuit klanten. Van Geloven is eind 2014 al volledig overgegaan naar segregated** palmolie. “Dat is een stap verder dan gevraagd wordt, maar we kiezen ervoor omdat het een zeer relevant thema is voor onze klanten en het qua beschikbaarheid en betaalbaarheid acceptabel is. Bovendien geeft het ons concurrentievoordeel”, betoogt Fredrikke.

Gedetailleerde productinformatie
Ook figuurlijk zet Van Geloven al jaren de deur open door gedetailleerd bovenwettelijk te rapporteren over voedingswaarden, allergenen en de voedingsrichtlijn (GDA) op de Mora verpakkingen. En ook op de website en op het digitale productinformatieplatform PS in foodservice (voor out-of-home klanten, maar wordt ook geraadpleegd door andere stakeholders) komt dit aan bod. Een voorbeeld hiervan is het vermelden van de RI (=Referentie Inname, voorheen GDA (General Daily Amount)) op vrijwel alle verpakkingen van Mora. Alleen verpakkingen die te klein zijn om naast de wettelijk verplichte informatie nog extra informatie te plaatsen zijn uitgezonderd.

Ook in het vermelden van uitgebreide voedingswaarden inclusief de hoeveelheid natrium/zout in deze producten en het dik drukken van de allergenen gaat Van Geloven verder dan wettelijk vereist is, want dit doen we al jaren.
Pas vanaf 2015 zijn de meeste van deze elementen verplicht en moeten alle producten voldoen aan de nieuwe Europese declaratiewetgeving (de nieuwe Europese verordening 'verstrekking van voedselinformatie aan consumenten' -> verordening (EU) Nr. 1169/2011.). Het vermelden van de RI is dan nog steeds geen wettelijke verplichting, maar moet áls het gedaan wordt wel volgens een bepaald format gebeuren.
Om ook vegetariërs en flexitariërs een goede, betrouwbare keuze te laten maken, laat Van Geloven de vegetarische producten officieel goedkeuren door de Vegetariërsbond. Als bewijs van goedkeuring vermeldt het bedrijf het Europese keurmerk voor vegetarische producten (EVU-logo) op de verpakking.

Open communicatie tussen afdelingen
Naast transparantie naar ‘buiten’ streeft Van Geloven ook interne transparantie na. “Van oudsher is onze business vrij gesloten, onze uitdaging is om transparanter te zijn. Naar buiten, maar ook naar elkaar. We zijn dat meer en meer aan het leren. Dat doen we echt samen”, vertelt Fredrikke.“Ook vanuit de MVO-gedachteis het prioriteit dat we tussen de afdelingen zo open mogelijk met elkaarcommuniceren.Een voorbeeld hiervan is het ‘Groene Lijstje’.”Op deze lijststaan alle bovenwettelijke criteria waardeproducten van Van Geloven op corporate en/of merkniveau aan moeten voldoen. Dit lijstje wordt ge-update met nieuwe standpunten en wensen die het bedrijf inneemt vanuit het strategische MVO-denken. Bij innovatie of renovatie van producten vormt dit lijstje het uitgangspunt voor alle afdelingen. “Wanneer we transparant zijn naar elkaar kunnen we elkaar beter begrijpen en daardoor ook beter helpen om te verduurzamen, wat essentieel is vandaag de dag. Om een voorbeeld te geven, een marketeer kan niet een product in de markt zetten waarvan hij/zij niet weet wat er precies in zit en waar het vandaan komt. Een verbinding met bijvoorbeeld inkoop is van wezenlijk belang. Vanuit mijn rol probeer ik mensen en afdelingen met elkaar in contact te brengen om samen integraal uitdagingen aan te pakken. Als dat lukt, dan geeft dat een goedgevoel”, concludeert de voorzitter van de MVO-coördinatiegroep.

* Mass Balance (MB): Duurzame palmolie van gecertificeerde bronnen wordt administratief gevolgd in de keten, maar kan vermengd worden met reguliere palmolie.

** Segregation (SG): Duurzame palmolie van verschillende gecertificeerde plantages wordt door de hele keten apart gehouden van reguliere palmolie.

Bekijk hier de uitzending