Terug

Onze mensen


Interview met Marleen Hoeks

Goed werkgeverschap staat hoog in het vaandel bij Van Geloven. “Wij vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen en goed, gemotiveerd en gezond bij ons kunnen werken. Wanneer mensen duurzaam inzetbaar zijn, snijdt het mes aan twee kanten. Voor ons als werkgever, maar ook als werknemer is het natuurlijk heel  belangrijk dat je met veel plezier naar je werk gaat en ook naast het werk een plezierig en gezond leven  kunt hebben”, zo geeft HR manager Marleen Hoeks aan.

Bij Van Geloven werken bijna 800 mensen waarvan 318 vrouwen en 476 mannen. Hierbinnen heeft het grootste gedeelte van de medewerkers een vast contract en werken slechts enkele medewerkers op tijdelijke basis. Opvallend is dat wanneer het eenmaal klikt, medewerkers een vrij lang dienstverband hebben bij het bedrijf. Om mensen ook duurzaam inzetbaar te houden, is Van Geloven voortdurend op zoek naar ontwikkelingen die hier een positieve bijdrage aan leveren. Aangezien het bedrijf met veel fysieke (productie)arbeid te maken heeft, is deze aandacht vooral van belang binnen de thema’s veiligheid en gezondheid. Zo is het aan de lijnen essentieel om ergonomisch te werken en goed te letten op houding en gedrag. “Voor wat betreft gezondheid ligt de verantwoordelijkheid weliswaar in eerste instantie bij de medewerkers, denk aan goede voeding en voldoende bewegen, maar op de werkplek is het aan ons om hier scherp op te zijn. Het inzetten van ergonomische hulpmiddelen, hef- en til-trainingen, het inschakelen van een fysiotherapeute en een actief arbobeleid  moeten klachten zo veel mogelijk voorkomen. Voor preventief gebruik maar ook wanneer er toch klachten optreden, zijn de bedrijfsarts en een fysiotherapeut beschikbaar. Komen de klachten al op jongere leeftijd voor, dan sparren we ook over werkmogelijkheden in de toekomst”, aldus Marleen.Verzuimbeleid
In het kader van duurzame inzetbaarheid is uiteraard ook aandacht voor verzuimbegeleiding. Het ziekteverzuim bij Van Geloven is relatief hoog, namelijk 5,4%. Dit is een resultante van een aantal factoren, namelijk de hoge gemiddelde leeftijd, de lange dienstverbanden en het fysieke werk. Toch is het verzuim sinds 2011 met 0,5 % gedaald. “Dit komt doordat we op drie van de vier sites een nieuw verzuimbeleid geïntroduceerd hebben. Centraal in het beleid staat het contact tussen werknemer en leidinggevende, ook bij langdurige ziekte Bovendien streven we naar een goede verstandhouding tussen medewerkers en hun leidinggevenden door regelmatig (persoonlijke ontwikkelings)gesprekken te voeren. Om onze mensen te helpen fit te blijven, hebben medewerkers op verschillende locaties de mogelijkheid om met korting lid te worden van een sportschool”, zo geeft Marleen aan. En natuurlijk staat in het kader van verzuimbeleid veiligheid hoog in het vaandel. Elke onveilige situatie moet gemeld worden via SOS-formulieren. Bovendien worden er zeer regelmatig rondes gelopen, waarbij zowel gedrag als situaties geobserveerd worden ten behoeve van de veiligheid.
Trots
Ook sámen met de medewerkers werkt Van Geloven aan verbeteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Binnen het 4WiN-project zijn bijvoorbeeld al mooie resultaten behaald aan de lijnen.“We hebben voor onze medewerkers zogenoemde Yellow Belt trainingen opgezet. Daarin is het doel om in kleine groepjes na te denken over mogelijke verbetertrajecten op alle domeinen. Bovendien lopen er over de verschillende bedrijven projecten, waarbij  we proberen om  mensen van verschillende locaties samen te laten werken. Dat valt niet altijd mee, want alle vier productielocaties hebben hun eigen cultuur en willen graag hun eigenheid behouden. Maar door af en toe bij elkaar op de koffie te gaan, kunnen we dat steeds beter doorbreken. De gemene deler is in ieder geval dat alle mensen heel trots zijn op de producten die ze maken en op hun bedrijf. Dat is mooi om te zien”, zo geeft de HR-manager enthousiast aan.