Terug

Voorwoord


Interview met Peter Doodeman

Met trots presenteren wij een aangepaste versie van ons MVO-jaarverslagop basis van de resultaten van 2014. Ik ben trots op de duurzame ontwikkelingen die we realiseerden en vooral op onze organisatie, onze slagvaardige medewerkers en onze Brabantse mentaliteit. Ondanks dat we dit jaar zijn overgenomen door de nieuwe investeerder, TowerBrook Capital Partners L.P.  waar we overigens heel blij mee zijn, proeft ‘Ons’ Van Geloven nog steeds als familiebedrijf zoals ze ontstaan is vanuit Ad van Geloven, Marcel Moermans, Chris van Lieshout en Peter Welten. Onze mensen dragen duurzaamheid; dat is uiteindelijk van strategisch belang voor de toekomst van ons bedrijf.

Zorgeloos genieten
Met dit MVO-jaarverslag laten we wederom onze vooruitgang zien op het gebied van duurzaamheid. Dat vinden we belangrijk, want snacken is een feestje dus daar moet je zorgeloos van kunnen genieten en succesvol in kunnen ondernemen. We nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, maatschappij en milieu en zorgen voor een gezond financieel rendement in de keten. Het duurzaamheidbeleid van Van Geloven is geformuleerd in drie pijlers: Goed Leven, Duurzame Samenstelling en Duurzame Productie. Deze pijlers zijn allemaal verwerkt in dit MVO-jaarverslag.

Ook in het afgelopen jaar pasten we recepturen, waaronder die van onze snackicoon de hamburger, succesvol aan, met behoud van de geliefde smaakmet alleen natuurlijke geur-, kleur-, en smaakstoffen. Met deze ontwikkeling lopen we voorop in de markt. De verwachting is dat binnen drie à vier jaar 100% van onze snacks die bij de supermarkt te koop zijn (Mora en Hebro) zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen verkrijgbaar zijn. Ook op het gebied van zoutreductie, reductie van transvetten en het gehalte aan onverzadigde vetzuren in onze frituurolie maakten we forse stappen vooruit. Verder zijn we natuurlijk voortdurend in gesprek met onze leveranciers om de inkoop en verwerking van vlees te verduurzamen. De beweging die retailers maken is voor ons leidend en wij volgen zo snel mogelijk in lijn met die beweging. Op deze manier maken we zoveel mogelijk gebruik van ‘plus’ vlees, waarbij bovenwettelijke eisen worden gesteld ten aanzien van het welzijn van de dieren, maar ook het milieu. In 2015 voldoet bijvoorbeeld al ons varkensvlees aan het welzijnsniveau vergelijkbaar met dat van het Beter Leven 1 ster kenmerk van de Dierenbescherming. Voor het kippenvlees volgen we de opschaling naar Kip voor Morgen. En kalfsvlees kopen we bijvoorbeeld al jaren niet blank, maar gewoon rose in. In 2014 zijn we voor de Bourgondiër rundvlees van Nederlandse melkkoeien gaan gebruiken. Het typische ‘draadjesvlees’ is slechts beperkt beschikbaar, maar maakt deze kroket echt tot de lekkerste. Paardenvlees gebruiken wij alleen in out-of-home producten. Wij voeren zelf audits uit bij onze leveranciers om kwaliteit en dierenwelzijn te waarborgen. Verder bekijken we voor paardenvlees de mogelijkheden voor inkoop via een Zuid-Europees bedrijf dat goed staat aangeschreven op het gebied van dierenwelzijn. Lekker snacken kan uiteraard ook zonder vlees. Daarom zijn we in 2014 heel druk geweest met de ontwikkeling van het snackconcept Happas, gebaseerd op groenten gecombineerd met kaas en kruiden. Dit concept kan alleen maar in de oven bereid worden. Duurzame ontwikkelingen die tot stand komen door de slagvaardigheid van onze mensen. Overall beseffen we dat er nog vele slagen te maken zijn, maar willen we dit realistisch en dus stapsgewijs doen in samenwerking met onze leveranciers.

Ook op het gebied van milieu durven we met trots te zeggen dat we in de voorhoede lopen. Al sinds de MJA (meerjarenafspraak op gebied van energiereductie) in 2001 wordt er veel vooruitgang geboekt. We blijven committen aan de MJA3 die nu loopt (vanaf 2012) waarmee we 2% reductie per jaar nastreven op het gebied van energie. Naast MJA3 hebben we ook een beleid op water- en afval reductie.
En last but not least vinden we het belangrijk om feestjes te faciliteren voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. We zetten ons al geruime tijd met geld, mensen en producten in voor twee grote goede doelen; de Zonnebloem en Make-A-Wish Nederland. Waardevolle samenwerkingen die we koesteren. En daarnaast motiveren we medewerkers om ook lokaal feestjes te faciliteren waar het niet vanzelfsprekend is door middelen hiervoor beschikbaar te stellen. In 2014 hebben we op deze manier maar liefst 250 feestjes medegeorganiseerd; daar ben ik heel trots op.

Met beide benen op de grond
Kortom, we kijken ook op 2014 zeer tevreden terug.. In een maatschappij die op het gebied van duurzaamheid steeds meer, terecht, vraagt. Met de altijd en overal aanwezige sociale media waardoor thema’s razendsnel actueel kunnen zijn, is en blijft het cruciaal om met beide benen op de grond te blijven staan en de juiste doelen en prioriteiten te stellen. En dat is best wel eens een uitdaging. We kijken goed naar alle ontwikkelingen om ons heen, maar maken daaronze eigen agenda op. Dat zijn weloverwogen keuzes waarbij we zelf de prioriteiten bepalen. Precies daar zit onze kracht; we doen waar we in geloven!

Met dat motto  ondernemen we ieder dag weer. We zijn trots op onze stijgende omzet in een dalende markt en doen er alles aan om deze te behouden en uit te bouwen met oog voor mens, milieu en maatschappij.

Mijn persoonlijke doel  is om ons MVO-beleid binnen de organisatie nog meer op de agenda te zetten en er ‘buiten’ regelmatig over te vertellen. Ik vertrouw erop dat u dit MVO-jaarverslag over 2014 met interesse leest. En… spreek ons gerust aan op onze beloftes!

Peter Doodeman

CEO Van Geloven