Terug

Afval


Interview met Antoon Panhuijzen

Afval mag eigenlijk niet bestaan

Binnen het productieproces van Van Geloven onderzoeken we continu de mogelijkheden om afval te reduceren, te verwerken of te hergebruiken op een manier die de minst negatieve invloed heeft op het milieu of zelfs nieuwe, duurzame energie of materialen oplevert. Deze benadering sluit aan bij de Ladder van Lansink, een standaard op het gebied van afvalbeheer.

“Als ik een mooier afvalcontract realiseer dan verwacht, dan kijk ik tevreden terug op een werkdag.”
- Antoon Panhuijzen, Afval - en Mileucoördinator

700.000 liter biodiesel
Reductie van afval aan de lijn is binnen het 4WIN programma een intern efficiency programma een aandachtspunt waarover dagelijks wordt gesproken met de medewerkers aan de lijn.  Naast preventief handelen wordt met name recycling veel toegepast bij Van Geloven; van (schoon) restfolie wordt nieuw plastic gemaakt, karton en papier worden gerecycled tot nieuw papier en oud ijzer wordt tot nieuw ijzer gesmeed. De stijging van het productieafval karton, folie en metaal in 2015 heeft te maken met de manier waarop we grondstoffen voor onze producten aangeleverd krijgen van leveranciers. Trots zijn we op de afgewerkte frituurolie die in 2015 werd verwerkt tot ongeveer 700.000 liter biodiesel.Van Geloven werkt voor de afvalverwerking samen met Van Gansewinkel.


Scheiden soms grotere milieubelasting door transport
Het klein gevaarlijk afval (KGA) wordt op de wettelijke manier verwerkt bij gespecialiseerde bedrijven en het restafval gaat naar een verbrandingsoven die daar nieuwe energie van maakt. Het restafval bestaat voor het grootste deel uit vervuild plastic afkomstig van de verpakkingen van het vlees. Ook voor dat afval zoeken we naar een betere oplossing, maar na onderzoek door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is bevestigd dat dit (nog) niet kan worden hergebruikt.
Verder is er het restafval afkomstig uit de prullenbakken van kantoren, kantines en productieruimten dat bestaat uit bijvoorbeeld vinyl en nitril handschoenen, papieren handdoekjes en poetsrollen en haarnetjes. De hoeveelheden van dit restafval zijn echter zo klein dat gescheiden inzameling meer belasting geeft voor het milieu door de bijkomende transporten.

Meer categorie 3 afval door implementatie bamisnack-lijn
Vanuit alle grondstoffen die Van Geloven aan de lijn gebruikt en op de grond vallen, ontstaat afval in de categorie 2 en 3 (indeling bepaald door de verordening (EG) nr. 1069/2009). Tot categorie 2 behoort het slib dat ontstaat bij een deel van de waterzuivering. Het slib wordt vergist en daarbij komt gas vrij dat opgewaardeerd wordt naar aardgaskwaliteit. De hoeveelheid slibafval is terug op het niveau van 2014.

Ook het categorie 3 afval, grondstoffen waaronder met name vlees die niet meer voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden, worden voor een deel vergist en voor een deel gebruikt voor pelsdierenvoeding. Dit type afval lag in 2015 in Maastricht opmerkelijk hoger dan bij de andere vestigingen; dit heeft te maken met het insourcen van het nieuwe productieproces voor bamisnacks dat heeft geleid tot een hogere afvalproductie. In totaliteit bleef de afvalproductie bij Van Geloven in 2015 stabiel.