Terug

Water


Interview met Antoon Panhuijzen

Gebruik leidingwater waarborgt kwaliteit

Wij letten al jaren op watergebruik en hebben daarbij grondige maatregelen genomen. Op dit moment zijn dan ook geen spectaculaire besparingen meer te realiseren.Vanuit kwaliteitsoogpunt gebruiken we in de fabrieken alleen leidingwater, zowel bij de productie van de snacks als voor het schoonmaken van bijvoorbeeld kratten en de fabriek zelf. Op die manier zijn we ervan verzekerd dat er geen verontreiniging van producten plaatsvindt.

Waterverbruik voor productie van de snacks
De grootste hoeveelheid water heeft Van Geloven nodig bij de productie van haar snacks. Bijvoorbeeld als ingrediënt in de bouillon waarmee Van Geloven een smeuïge ragout maakt voor de kroketten, maar ook water voor de kookprocessen. Het verbruik hiervoor is in principe gerelateerd aan het volume en de mix van producten die we produceren, maar in het geval van het kookproces speelt ook de temperatuur van de kookbaden een rol. Als voor de pasteurisatie een hogere temperatuur van het water nodig is, zal er meer water verdampen en moet er dus ook meer bijgevuld worden.
Dan wordt er nog water gebruikt voor de watergekoelde condensors ten behoeve van de vriesinstallaties. De hoeveelheid water die deze condensors nodig hebben om de vriesinstallatie optimaal te laten functioneren, wordt met name beïnvloed door de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid. Tijdens een warme zomer ligt het waterverbruik voor de vriesinstallaties dus hoger en in een strenge winter vallen deze cijfers een stuk lager uit.
Tot slot wordt er water gebruikt voor het wassen van kratten en bakken. De kratten worden gebruikt om eindproduct dat als halffabricaat wordt gebruikt in te pakken en de bakken om bijvoorbeeld de ragout terug te koelen. In de fabriek in Helmond worden meer kratten gewassen dan in het verleden waardoor het waterverbruik daar hoger uitvalt.
In 2015 is met name in Helmond en Maastricht een stijging van het waterverbruik te zien. In Helmond is meer water nodig geweest voor de vriesprocessen, omdat de watergekoelde condensor een lekkage had, die moeilijk te ontdekken was. Omdat we deze condensor hard nodig hadden om goed in te kunnen vriezen kon deze pas na enige tijd gerepareerd worden. In Maastricht werd gestart met een nieuwe productielijn voor bamisnacks waarbij meer water nodig is dan voor de productie van veel andere snacks.

“Vervuiling van het water is gedaald na installatie vernieuwd waterzuiveringssysteem.”


Waterbesparing door slim schoonmaken
Hoewel alle maatregelen voor spectaculaire waterbesparing de afgelopen jaren al getroffen zijn, zien we bij de algemene schoonmaak nog mogelijkheden om een verschil te maken. Het 4WIN team heeft als prioriteit om daaraan te werken. Inmiddels wordt er schoongemaakt met de optimale schoonmaakinspanning; het gewenste schoonmaakresultaat met zo weinig mogelijk watergebruik. Daarnaast is het op de meeste vestigingen gelukt om schoonmaken en desinfecteren in één stap uit te voeren.

Afvalwater vrijwel stabiel
Het verbruikte water door Van Geloven (met name gebruikt voor schoonmaak en als kookvocht) dat weer als afvalwater bij de waterzuivering terechtkomt, is sinds 2009 in absoluute hoeveelheid gestegen, maar in verhouding met het productievolume vrijwel gelijk gebleven (<5% verschil over de periode 2009-2013). Na een aanvankelijke stijging van het verbruik is de laatste jaren weer een dalende trend zichtbaar van 2,86 (2012) naar 2,84 m3 (2013) afvalwater per ton productievolume. In 2014 is er op de Tilburg locatie een vernieuwd waterzuiveringsysteem gekomen waardoor de vervuilingseenheid van het afvalwater gedaald is na installatie en er meer slib uit het water gehaald wordt wat naar de vergister kan. In 2015 was de hoeveelheid afvalwater gelijk aan 2014.

De vervuilingeenheden afvalwater zoals weergegeven in de infographic zijn bepaald door berekeningen van de waterschappen.