Terug

Grondstoffen


Duurzaamheid in balans met kwaliteit, verkrijgbaarheid en betaalbaarheid

Van Geloven ontwikkelt steeds meer haar eigen beleid en aanpak bij de inkoop van grondstoffen en laat zich niet enkel leiden door het web aan instanties en organisaties waarin langzamerhand een certificatenindustrie ontstaat. We laten ons vooral inspireren door de oorsprong van ons bedrijf waarin we op uitgekiende wijze de lekkerste snacks produceren. Binnen dit kader zoeken we kwalitatieve en duurzame grondstoffen waarbij we ook sterk letten op de beschikbaarheid, betaalbaarheid en daarmee verwaarding van deze grondstoffen naar onze snacks. Een eigen label voor dierenwelzijn

Ons merk Mora – verreweg het grootste merk van Van Geloven - maakt gebruik van een eigen label voor dierenwelzijn, genaamd ‘Beter Welzijn’. Dit om aan te geven dat het vlees in onze producten afkomstig is van dieren die onder betere omstandigheden hebben geleefd dan de voorgeschreven Europese wetgeving. We hanteren daarbij een stapsgewijze aanpak waarbij snack voor snack de stap naar dit hogere welzijnsniveau wordt gemaakt.
We kiezen er bewust voor om een eigen label te introduceren, omdat het voor ons niet realistisch is om met één bestaand keurmerk het benodigde volume af te dekken en de eventuele meerprijs te kunnen verwaarden naar de consument. We volgen onze eigen aanpak waarbij we streven naar een optimale balans tussen dierenwelzijn, kwaliteit, verkrijgbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid en milieu. We maken voor het Beter Welzijn label daarom alleen gebruik van vlees afkomstig  van producenten die bovenwettelijke normen op het gebied van dierenwelzijn hanteren. Dit vlees is afkomstig van diverse ‘plus’ stromen die voldoen aan de door ons zelf opgesteld lijst van welzijnscriteria.

 

 

Stap voor stap, snack voor snack

Inmiddels hebben 26 Mora producten in het retail kanaal het Beter Welzijn label en dat betekent dat al meer dan de helft van alle Mora snacks met kippen of varkensvlees, dit predikaat hebben. Ook het nieuwe concept, Crispy Chick’n, welke begin 2019 op de markt is gebracht, bevat 100% Beter Welzijn kippenvlees.
Onze ambitie is om uiteindelijk al ons kippen- en varkensvlees in te kopen op dit verhoogde dierenwelzijn niveau. Nadat we het totale Mora supermarktassortiment naar een hoger dierenwelzijn gebracht hebben, gaan we stappen zetten op de Mora out-of-home
producten en de producten van onze andere merken. We focussen ons hierbij eerst op kip- en varkensvlees omdat het issue met betrekking tot dierenwelzijn hier het grootst is en we hier een verschil/impact op kunnen maken. Beter Welzijn rundvlees gebruiken we in specifieke, premium concepten.
Naast ons eigen label ‘Beter Welzijn’ maken we ook gebruik van het keurmerk ‘Beter Leven’ op onze merken Van Dobben en Kwekkeboom (rundvlees) en voor enkele producten onder private label voor klanten die voor dat keurmerk hebben gekozen. 

 

Bekijk hier het filmpje waarin we uitleggen wat onze visie is op dierenwelzijn.

Beter Welzijn Kippenvlees

Het grootste gedeelte kippenvlees welke wij gebruiken in de producten met een Beter Welzijn label, is afkomstig van leghennen; kippen die gehouden worden voor het leggen van eieren en die minimaal op scharrelniveau (maar ook vrije uitloop, biologisch etc.) hebben geleefd. Deze kippen zijn dus niet afkomstig uit de vleeskuiken industrie. Deze leghennen zijn afkomstig uit stromen met bovenwettelijke criteria op het gebied van leefruimte (minimaal vrij scharrelen in een stal), afleidingsmateriaal, natuurlijk dag- en nachtritme met voldoende licht en geen preventief gebruik van antibiotica. Ook maken wij gebruik van een klein percentage vleeskuiken vlees dat voldoet aan de Beter Welzijn norm. Wij gebruiken hiervoor diverse, door de retail geregisseerde, concepten met traag groeiende rassen. Deze plusstromen hebben o.a. ook bovenwettelijke eisen op het gebied van natuurlijk dag- en nachtritme, voldoende licht en geen preventief gebruik van antibiotica. 

Beter Welzijn Varkensvlees

Het varkensvlees welke wij momenteel gebruiken in de producten met een Beter Welzijn label is afkomstig van 'plus' stromen. De varkens waarvan dit vlees afkomstig is, hebben o.a. meer leefruimte per varken, meerdere soorten afleidingsmateriaal en kennen een korter vervoer tussen boerderij en slachthuis. Beter leven 1 ster is een voorbeeld van de concepten waar wij gebruik van maken en past in scope van Beter Welzijn. 

 “Kwaliteit is voor ons de enige weg; dat hoeft niet altijd onderstreept te worden met een certificaat.”

 

Rundvlees

Het rundvlees dat wij gebruiken voor onze rundvlees kroketten is vrijwel volledig afkomstig uit de EU. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingen opgestart met specifieke runder rassen zoals Natuurvlees met Sligro en Lakenvelder rundvlees onder het Van Dobben merk. Er wordt ook steeds meer Beter Leven rundvlees ingekocht voor van Dobben, Kwekkeboom kroketten en private label producten (bv. bij Sodexo). 

Paardenvlees

Voor paardenvlees geldt dat Van Geloven, ondanks de aandacht voor terugkerende welzijnsproblematiek van paarden in de media, nog steeds achter het verwerken van paardenvlees staat. Paardenvlees heeft namelijk een eigen smaak die geliefd is in veel vleeskroketten die sinds jaar en dag in cafetaria’s worden verkocht. Ook is paardenvlees zeer duurzaam. Het paardenvlees dat door ons word gebruikt is afkomstig van dieren die worden gehouden voor de fok of voor de hobby. Er is dan ook geen sprake van intensieve veehouderij en heeft dus ook een zeer goede footprint. Van Geloven heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan bij haar leveranciers van paardenvlees en is zelf ook fysiek gaan kijken. Ook is Van Geloven actief betrokken bij het dierenwelzijn project dat word uitgevoerd in Zuid-Amerika door professoren van de Katholieke Universiteit van Leuven. Deelnemers aan dit onderzoek engageren zich actief voor het verbeteren van het paardenwelzijn. Ze beschouwen dit als een prioriteit en integraal onderdeel van hun missie. Naast het feit dat wij input geven aan het onderzoek en aan onze leveranciers wordt het ook financieel door ons ondersteund.

Er is ook intensief contact met de NGO Eyes on Animals, over verbeteringen en adviezen op het gebied van dierenwelzijn.