Terug

Grondstoffen


Duurzaamheid in balans met kwaliteit, verkrijgbaarheid en betaalbaarheidVan Geloven ontwikkelt steeds meer haar eigen beleid en aanpak bij de inkoop van grondstoffen en laat zich steeds minder leiden door het web aan instanties en organisaties waarin langzamerhand een certificatenindustrie ontstaat. We laten ons vooral inspireren door de oorsprong van ons bedrijf waarin we op uitgekiende wijze de lekkerste snacks produceren. Binnen dit kader zoeken we kwalitatieve en duurzame grondstoffen waarbij we ook sterk letten op de beschikbaarheid, betaalbaarheid en daarmee verwaarding van deze grondstoffen naar onze snacks. Visie op dierenwelzijn

Ons merk Mora – verreweg het grootste merk van Van Geloven - maakt vanaf nu gebruik van een eigen dierenwelzijnlabel, genaamd ‘Beter Welzijn’. Dit om aan te geven dat het vlees in onze producten afkomstig is van dieren die onder betere omstandigheden hebben geleefd dan de voorgeschreven Europese wetgeving. We hanteren daarbij een stapsgewijze aanpak waarbij snack voor snack de stap naar dit hogere welzijnsniveau wordt gemaakt.
We kiezen er bewust voor om een eigen label te introduceren, omdat het voor ons niet realistisch is om met één bestaand keurmerk het benodigde volume af te dekken en de eventuele meerprijs te kunnen verwaarden naar de consument. We volgen onze eigen aanpak waarbij we streven naar een optimale balans tussen dierenwelzijn, kwaliteit, verkrijgbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid en milieu. We maken voor het Beter Welzijn label daarom alleen gebruik van vlees afkomstig  van producenten die bovenwettelijke normen op het gebied van dierenwelzijn hanteren. Dit vlees is afkomstig van diverse ‘plus’ stromen die voldoen aan de door ons zelf opgesteld lijst van welzijnscriteria.
Onze ambitie is om uiteindelijk al ons kippen- en varkensvlees in te kopen op dit verhoogde dierenwelzijn niveau. Nadat we het totale Mora supermarktassortiment naar een hoger dierenwelzijn gebracht hebben, gaan we stappen zetten op de Mora out-of-home producten en de producten van onze andere merken. We focussen ons hierbij eerst op kip- en varkensvlees omdat het issue met betrekking tot dierenwelzijn hier het grootst is en we hier een verschil/impact op kunnen maken.
Naast ons eigen label ‘Beter Welzijn’ maken we ook gebruik van het keurmerk ‘Beter Leven’ op onze merken Van Dobben en Kwekkeboom (rundvlees) en voor enkele producten onder private label voor klanten die voor dat keurmerk hebben gekozen. 

 

Zie hier de animatiefilm met uitleg over het ingrediënt separatorvlees in een frikandel.

Beter Welzijn Kippenvlees


Het kippenvlees welke wij gebruiken in de producten met een Beter Welzijn label, is afkomstig van leghennen; kippen die gebruikt zijn voor het leggen van eieren en die minimaal op scharrelniveau (maar ook vrije uitloop, biologisch etc.) hebben geleefd. Deze kippen zijn dus niet afkomstig uit de vleeskuiken industrie. Deze leghennen zijn afkomstig uit stromen met bovenwettelijke criteria op het gebied van leefruimte (minimaal vrij scharrelen in een stal), afleidingsmateriaal, natuurlijk dag- en nachtritme met voldoende licht en geen preventief gebruik van antibiotica. Wij gebruiken hiervoor diverse, door de retail geregisseerde, concepten met traag groeiende rassen. Deze plusstromen hebben ook bovenwettelijke eisen op het gebied van natuurlijk dag- en nachtritme, voldoende licht en geen preventief gebruik van antibiotica. 

Beter Welzijn Varkensvlees


Het varkensvlees welke wij momenteel gebruiken in de producten met een Beter Welzijn label is afkomstig van 'plus' stromen. De varkens waarvan dit vlees afkomstig is, hebben meer leefruimte per varken, meerdere soorten afleidingsmateriaal en kennen een korter vervoer tussen boerderij en slachthuis. 

“Kwaliteit is voor ons de enige weg; dat hoeft niet altijd onderstreept te worden met een certificaat.”
- Emmanuelle Beset, Hoofd Inkoop

Rundvlees


Het rundvlees dat wij gebruiken voor onze rundvlees kroketten is vrijwel volledig afkomstig uit de EU. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingen opgestart met specifieke runderrassen zoals Natuurvlees met Sligro en Lakenvelder rundvlees onder het Van Dobben merk. Er wordt ook steeds meer Beter Leven rundvlees ingekocht voor van Dobben, Kwekkeboom kroketten en private label producten (bv. bij Sodexo). 

Paardenvlees


Voor paardenvlees geldt dat Van Geloven, ondanks de aandacht voor terugkerende welzijnsproblematiek van paarden in de media, nog steeds achter het verwerken van paardenvlees staat. Paardenvlees heeft namelijk een eigen smaak die geliefd is in veel vleeskroketten die sinds jaar en dag in cafetaria’s worden verkocht. Van Geloven heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan bij haar leveranciers van paardenvlees in Noord en zuid Amerika en bij geen van hen zijn activiteiten geconstateerd die duiden op dierenmishandeling. Voor de producten waar Van Geloven nog paardenvlees voor gebruikt, neemt het bedrijf, op aanraden van NGO Eyes on Animals, sinds vorig jaar ook paardenvlees af van een leverancier uit Europa. 

Verduurzaming karton


Met betrekking tot verpakking kopen we ook in middels ‘chain of custody’ (volledige traceerbaarheid) zonder dat alles perse gecertificeerd is. Een voorbeeld hiervan is de inkoop van vouwkarton dat we volgens de principes van het PEFC of het FSC-keurmerk inkopen; iedere schakel in de keten heeft het COC-certificaat. Als wij dan ook nog het FSC-keurmerk voor vouwkarton zouden moeten behalen, is er sprake van een puur administratieve handeling die onnodig extra kosten met zich meebrengt en niets extra’s toevoegt ten voordele van het milieu. 

Duurzaam gewonnen palmolie


Voor wat betreft de olie die wij voor onze snacks gebruiken, is die volledig van plantaardige herkomst en bevat minimaal 70% onverzadigd vet. We zijn eind 2014 overgeschakeld naar 100% Segregrated* palmolie voor de totale palmoliebehoefte. Sinds oktober 2016 zijn we RSPO (Round Table Sustainable Palmoil) gecertificeerd. We onderzoeken nu of we ook bij onze leveranciers de 100% Segregrated eis kunnen doorzetten, denk bijvoorbeeld aan kruidenmixen waar olie een onderdeel van is.  

Gedragscode


Om leveranciers goed aangesloten te houden op de keuzes die Van Geloven wil maken in haar MVO beleid, heeft het bedrijf medio 2014 gedragsregels opgesteld en verspreid onder zowel haar medewerkers als relevante relaties. Met onze leveranciers streven we naar een duurzame samenwerkingsrelatie en werken we bij voorkeur samen met partijen die handelen in de geest van deze regels. Uit de markt krijgen we terug dat steeds meer foodbedrijven aan de hand van een gedragscode zoals die van ons willen opereren.

Segregrated* palmolie betekent dat de duurzaam geproduceerde palmolie in de hele keten gescheiden is gehouden van de niet duurzaam geproduceerde palmolie.