Terug

Grondstoffen


Duurzaamheid in balans met kwaliteit, verkrijgbaarheid en betaalbaarheid

Van Geloven ontwikkelt steeds meer haar eigen beleid en aanpak bij de inkoop van grondstoffen en laat zich niet enkel leiden door het web aan instanties en organisaties waarin langzamerhand een certificatenindustrie ontstaat. We laten ons vooral inspireren door de oorsprong van ons bedrijf waarin we op uitgekiende wijze de lekkerste snacks produceren. Binnen dit kader zoeken we kwalitatieve en duurzame grondstoffen waarbij we ook sterk letten op de beschikbaarheid, betaalbaarheid en daarmee verwaarding van deze grondstoffen naar onze snacks. Een eigen label voor dierenwelzijn

Ons merk Mora – verreweg het grootste merk van Van Geloven - maakt gebruik van een eigen label voor dierenwelzijn, genaamd ‘Beter Welzijn’. Dit om aan te geven dat het vlees in onze producten afkomstig is van dieren die onder betere omstandigheden hebben geleefd dan de voorgeschreven Europese wetgeving. We hanteren daarbij een stapsgewijze aanpak waarbij snack voor snack de stap naar dit hogere welzijnsniveau wordt gemaakt.
We kiezen er bewust voor om een eigen label te introduceren, omdat het voor ons niet realistisch is om met één bestaand keurmerk het benodigde volume af te dekken en de eventuele meerprijs te kunnen verwaarden naar de consument. We volgen onze eigen aanpak waarbij we streven naar een optimale balans tussen dierenwelzijn, kwaliteit, verkrijgbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid en milieu. We maken voor het Beter Welzijn label daarom alleen gebruik van vlees afkomstig  van producenten die bovenwettelijke normen op het gebied van dierenwelzijn hanteren. Dit vlees is afkomstig van diverse ‘plus’ stromen die voldoen aan de door ons zelf opgesteld lijst van welzijnscriteria.

 

 

Stap voor stap, snack voor snack

Inmiddels hebben 26 Mora producten in het retail kanaal het Beter Welzijn label en dat betekent dat al meer dan de helft van alle Mora snacks met kippen of varkensvlees, dit predikaat hebben. Ook het nieuwe concept, Crispy Chick’n, welke begin 2019 op de markt is gebracht, bevat 100% Beter Welzijn kippenvlees.
Onze ambitie is om uiteindelijk al ons kippen- en varkensvlees in te kopen op dit verhoogde dierenwelzijn niveau. Nadat we het totale Mora supermarktassortiment naar een hoger dierenwelzijn gebracht hebben, gaan we stappen zetten op de Mora out-of-home
producten en de producten van onze andere merken. We focussen ons hierbij eerst op kip- en varkensvlees omdat het issue met betrekking tot dierenwelzijn hier het grootst is en we hier een verschil/impact op kunnen maken. Beter Welzijn rundvlees gebruiken we in specifieke, premium concepten.
Naast ons eigen label ‘Beter Welzijn’ maken we ook gebruik van het keurmerk ‘Beter Leven’ op onze merken Van Dobben en Kwekkeboom (rundvlees) en voor enkele producten onder private label voor klanten die voor dat keurmerk hebben gekozen. 

 

Bekijk hier het filmpje waarin we uitleggen wat onze visie is op dierenwelzijn.

Beter Welzijn Kippenvlees

Het grootste gedeelte kippenvlees welke wij gebruiken in de producten met een Beter Welzijn label, is afkomstig van leghennen; kippen die gehouden worden voor het leggen van eieren en die minimaal op scharrelniveau (maar ook vrije uitloop, biologisch etc.) hebben geleefd. Deze kippen zijn dus niet afkomstig uit de vleeskuiken industrie. Deze leghennen zijn afkomstig uit stromen met bovenwettelijke criteria op het gebied van leefruimte (minimaal vrij scharrelen in een stal), afleidingsmateriaal, natuurlijk dag- en nachtritme met voldoende licht en geen preventief gebruik van antibiotica. Ook maken wij gebruik van een klein percentage vleeskuiken vlees dat voldoet aan de Beter Welzijn norm. Wij gebruiken hiervoor diverse, door de retail geregisseerde, concepten met traag groeiende rassen. Deze plusstromen hebben o.a. ook bovenwettelijke eisen op het gebied van natuurlijk dag- en nachtritme, voldoende licht en geen preventief gebruik van antibiotica. 

Beter Welzijn Varkensvlees

Het varkensvlees welke wij momenteel gebruiken in de producten met een Beter Welzijn label is afkomstig van 'plus' stromen. De varkens waarvan dit vlees afkomstig is, hebben o.a. meer leefruimte per varken, meerdere soorten afleidingsmateriaal en kennen een korter vervoer tussen boerderij en slachthuis. Beter leven 1 ster is een voorbeeld van de concepten waar wij gebruik van maken en past in scope van Beter Welzijn. 

 “Kwaliteit is voor ons de enige weg; dat hoeft niet altijd onderstreept te worden met een certificaat.”

 

Rundvlees

Het rundvlees dat wij gebruiken voor onze rundvlees kroketten is vrijwel volledig afkomstig uit de EU. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingen opgestart met specifieke runder rassen zoals Natuurvlees met Sligro en Lakenvelder rundvlees onder het Van Dobben merk. Er wordt ook steeds meer Beter Leven rundvlees ingekocht voor van Dobben, Kwekkeboom kroketten en private label producten (bv. bij Sodexo). 

Paardenvlees

Van Geloven verwerkt in een aantal vleeskroketten paardenvlees. Dit zijn vleeskroketten die onder het merk Ad van Geloven en diverse private labels sinds jaar en dag in de horeca  (met name cafetaria’s) worden verkocht. Deze vleeskroketten zijn populair vanwege hun specifieke smaak en zichtbare vleesstructuur. Deze vleeskroketten worden beschouwd als de traditionele vleeskroketten op basis van authentiek recept waar het ooit allemaal mee begonnen is bij de opmars van vleeskroketten in cafetaria’s.

We zien de laatste jaren wel de trend naar een stijgende verkoop van luxe kroketten (wat grotere en grovere kroket) die veelal met rundvlees zijn geproduceerd zoals de Bourgondiër. Dit gaat dan ook ten koste van de verkoop van de standaard vlees kroket met paardenvlees. Echter vleeskroketten gemaakt van paarden- draadjes vlees zijn nog altijd populair vanwege de duidelijk zichtbare structuur van het vlees en de specifieke, wat zoetere smaak.

Het gebruik van paardenvlees is duurzaam omdat het paardenvlees dat door ons word gebruikt afkomstig is van paarden die enkel worden gehouden voor de fok of voor de hobby, niet ten behoeve van de vleesconsumptie. Er is dan ook geen sprake van intensieve veehouderij tbv de vleesconsumptie zoals bij varkens, kippen en runderen.

Mede op basis van de gemelde misstanden door de media van de paardensector in Noord- en Zuid-Amerika in het verleden, en tevens op basis van de eigen verantwoordelijkheid die we willen nemen voor diervriendelijkheid in de gehele vleesketen, hebben wij zelf audits uitgevoerd gedurende de afgelopen jaren bij onze leveranciers in Zuid-Amerika (waar wij het merendeel van ons paardenvlees betrekken). Hieruit blijkt dat de normen tav dierenwelzijn in de door ons gebruikte slachthuizen goed worden nageleefd. Wij kennen en blijven op continue basis de omstandigheden waaronder de paarden worden geslacht controleren en hebben in overleg met de slachterijen verdere verbeteringen doorgevoerd in het transport van de paarden. Wij zijn lid van Respectful Life en werken samen met dierenartsen van Katholieke Universiteit Leuven om gezamenlijk de keten te blijven monitoren en verdere verbeteringen door te voeren.

Ook hebben wij regelmatig contact met de NGO Eyes on Animals, over verbeteringen en adviezen op het gebied van dierenwelzijn.