Terug

Onze mensen


Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Goed werkgeverschap staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen en goed, gemotiveerd en gezond bij ons kunnen werken. Wanneer mensen duurzaam inzetbaar zijn, snijdt het mes aan twee kanten. 

Bij Van Geloven werken ruim 1259 medewerkers waarvan 519 vrouwen en 740 mannen; 965 medewerkers hebben een contract, 271 zijn flexwerkers en 23 mensen werken interim bij Van Geloven. Om mensen ook duurzaam inzetbaar te houden, is Van Geloven voortdurend op zoek naar ontwikkelingen die hier een positieve bijdrage aan leveren. Aangezien het bedrijf met veel fysieke (productie)arbeid te maken heeft, is deze aandacht vooral van belang binnen de thema’s veiligheid en gezondheid. Voor wat betreft gezondheid ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de medewerkers, denk aan goede voeding en voldoende bewegen. Het is aan hen om hun eigen verzuim in de gaten te houden en maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen. Op de werkplek is het aan het bedrijf om hier scherp op te zijn. Het inzetten van ergonomische hulpmiddelen, hef- en tiltrainingen, het inschakelen van een fysiotherapeut, een bedrijfsarts, een actief arbobeleid en veel aandacht voor veiligheid moeten klachten zo veel mogelijk voorkomen.

Veiligheid hoogste prioriteit


Veiligheid was altijd al een belangrijk thema binnen Van Geloven. Na de overname door McCain (2016) - producent van diepvries aardappel- en snackproducten - staat veiligheid op nummer 1. Dat veiligheid van de medewerkers de allerhoogste prioriteit heeft, laat ook de investering in extra medewerkers (QUESH/SHE) zien. Hierdoor kan de organisatie nog veiliger en gezonder werken. Ook hebben we audits op dit vlak uitgevoerd. De komende jaren blijven we investeren in veiligheid; over een paar jaar zullen wij binnen de sector ver voorop lopen op het gebied van veiligheid.

Arbo en verzuimbeleid


In het kader van duurzame inzetbaarheid is uiteraard ook aandacht voor verzuimbegeleiding. Het ziekteverzuim bij Van Geloven is relatief hoog; in 2015 was dat gemiddeld over de vier locaties 4,6%. Dat is in 2016 verder gestegen naar 6,3%. Met name Helmond heeft met een ziekteverzuim van 8,7% nog een groot aandeel. Dit is een resultante van de hoge gemiddelde leeftijd, de lange dienstverbanden en het fysieke werk. Centraal in het beleid staat het persoonlijke contact tussen werknemer en leidinggevende, ook bij langdurige ziekte. Elk jaar wordt onder meer gekeken waardoor mensen uitvallen, hoe veilig situaties zijn en of bijvoorbeeld BHV en EHBO op orde zijn. Verder worden op zeer regelmatige basis rondes gelopen om zowel gedrag als situaties te observeren op veiligheid. In 2016 hebben 31 bedrijfsongevallen plaatsgevonden van verschillende aard, grotendeels kleine ongevallen en altijd zonder fatale afloop. In 2017 zullen interne KES (Key Elements of Safety) audits gehouden worden.
.

Aandacht voor opleidingen

Om mensen niet alleen gezond, maar ook enthousiast te houden, is er bij Van Geloven ruimschoots aandacht voor secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleiding en pensioen. Regelmatig is er een persoonlijk ontwikkelingsgesprek (zogenoemde POP) waarin de leidinggevende met de medewerker zijn of haar huidige en toekomstige ontwikkeling bespreekt. Daar waar mensen geïnteresseerd zijn in een opleiding, wordt bepaald in hoeverre het bedrijf hierin een faciliterende rol kan spelen. Om meer structuur aan te kunnen brengen in het opleidingsaanbod over de vier locaties heen, is de projectgroep Social Glue in het leven geroepen. Hierin wordt gesproken over Samenwerken, Samen communiceren, Samen ontwikkelen (opleiden en beoordelen) en Samen fun hebben. Van Geloven heeft afgelopen jaar met alle medewerkers binnen de strategische groep het eigen DISC profiel inzichtelijk gemaakt. De strategische groep is een groep binnen Van Geloven waar de eindverantwoordelijken van de afdelingen en key functionarissen onderdeel van uitmaken. De DISC methode laat zien hoe wij handelen en reageren onder bepaalde omstandigheden. Dit heeft invloed op ons gedrag, communicatie, onze reactie op spanning en stress, én wat ons energie geeft of welke omstandigheden energie kosten. Het doel van het delen van de DISC profielen is om de onderlinge communicatie te verbeteren. Daarbij zijn we gestart om onder andere vanuit de kennis van de DISC profielen de teams te bekijken. Samenwerking binnen de teams blijft na de integratie van de bedrijven volop aandacht krijgen. 

Pensioenvoorziening

De bedoeling is om per functie te kijken welke opleidingen relevant zijn. Bovendien vinden we het prettig dat medewerkers op een goede, gezonde en vooral plezierige manier kunnen blijven werken tot aan hun pensioen en daarna kunnen genieten van hun oudedagsvoorziening. De zorg voor pensioen is bij Van Geloven ondergebracht bij VLEP, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees. Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en is verplicht voor de hele bedrijfstak. Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook dit fonds moeite om voldoende dekkingsgraad te realiseren. Eind 2016 was deze 93,8%.