Terug

Onze mensen


Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Goed werkgeverschap staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen en goed, gemotiveerd en gezond bij ons kunnen werken. Wanneer mensen duurzaam inzetbaar zijn, snijdt het mes aan twee kanten. 

Bij Van Geloven werken ruim 800 mensen waarvan 311 vrouwen en 501 mannen; de meesten met een vast contract. Om mensen ook duurzaam inzetbaar te houden, is Van Geloven voortdurend op zoek naar ontwikkelingen die hier een positieve bijdrage aan leveren. Aangezien het bedrijf met veel fysieke (productie)arbeid te maken heeft, is deze aandacht vooral van belang binnen de thema’s veiligheid en gezondheid. Voor wat betreft gezondheid ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de medewerkers, denk aan goede voeding en voldoende bewegen. Het is aan hen om hun eigen verzuim in de gaten te houden en maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen. Op de werkplek is het aan het bedrijf om hier scherp op te zijn. Het inzetten van ergonomische hulpmiddelen, hef- en til-trainingen, het inschakelen van een fysiotherapeute, een bedrijfsarts en een actief arbobeleid moeten klachten zo veel mogelijk voorkomen.

 

 Arbo en verzuimbeleid
In het kader van duurzame inzetbaarheid is uiteraard ook aandacht voor verzuimbegeleiding. Het ziekteverzuim bij Van Geloven is relatief hoog; in 2015 was dat gemiddeld over de vier locaties 4,6%. Met name Helmond heeft met een ziekteverzuim van bijna 8% nog een groot aandeel. Dit is een resultante van de hoge gemiddelde leeftijd, de lange dienstverbanden en het fysieke werk. Het gemiddelde verzuim ten opzichte van 2014 is desondanks met bijna 1% gedaald. Centraal in het beleid staat het persoonlijke contact tussen werknemer en leidinggevende, ook bij langdurige ziekte. Om de zes weken wordt bij de OR, sitemanager, productiemanager en HR het ziekteverzuim in kaart gebracht. Circa 3% van de medewerkers van Van Geloven is betrokken bij commissies gericht op veiligheid en gezondheid op het werk. En elk jaar wordt onder meer gekeken waardoor mensen uitvallen, hoe veilig situaties zijn en of bijvoorbeeld BHV en EHBO op orde zijn. Verder worden op zeer regelmatige basis rondes gelopen om zowel gedrag als situaties te observeren op veiligheid. In 2015 hebben 32 bedrijfsongevallen plaatsgevonden van verschillende aard, maar altijd zonder fatale afloop.
  
Aandacht voor opleidingen
Om mensen niet alleen gezond, maar ook enthousiast te houden, is er bij Van Geloven ruimschoots aandacht voor secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleiding en pensioen. Regelmatig is er een persoonlijk ontwikkelingsgesprek (zogenoemde POP) waarin de leidinggevende met de medewerker zijn of haar huidige en toekomstige ontwikkeling bespreekt. Daar waar mensen geïnteresseerd zijn in een opleiding, wordt bepaald in hoeverre het bedrijf hierin een faciliterende rol kan spelen. Om meer structuur aan te kunnen brengen in het opleidingsaanbod over de vier locaties heen, is de projectgroep Social Glue in het leven geroepen. Hierin wordt gesproken over Samenwerken, Samen communiceren, Samen ontwikkelen (opleiden en beoordelen) en Samen fun hebben. De bedoeling is om per functie te kijken welke opleidingen relevant zijn. Bovendien vinden we het prettig dat medewerkers op een goede, gezonde en vooral plezierige manier kunnen blijven werken tot aan hun pensioen en daarna kunnen genieten van hun oudedagsvoorziening. De zorg voor pensioen is bij Van Geloven ondergebracht bij VLEP, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees. Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en is verplicht voor de hele bedrijfstak. Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook dit fonds moeite om voldoende dekkingsgraad te realiseren. Eind 2015 was deze 96,1%.