Terug

Voorwoord


Geloven in de toekomst

Vol trots presenteren we alweer het vierde MVO-jaarverslag. Het MVO-beleid heeft al lange tijd onze aandacht en ook de komende jaren zullen we hier continu stappen op blijven zetten. Duurzaamheid is door onze hele organisatie verweven en wordt door al onze mensen gedragen. Ook afgelopen jaar hebben we weer mooie stappen gemaakt binnen onze drie pijlers Goed Leven, Duurzame Samenstelling en Duurzame Productie. Dat vinden we belangrijk, want snacken is een feestje waar je zorgeloos van moet kunnen genieten en succesvol in moet kunnen ondernemen. We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, maatschappij en milieu en zorgen voor een gezond rendement in de keten. 

“We gebruiken onze eigen normeringen en faseringen en willen mooie, duurzame ontwikkelingen blijven doormaken.”

Met name fabrikanten in de vleessector liggen, gezien de voedselveiligheid- en welzijnsrisico’s, onder een vergrootglas. Integriteit, transparantie, dierenwelzijn en herkomst worden steeds belangrijker. Om zicht te kunnen houden op de belangrijkste thema’s die spelen in de foodsector en specifiek bij de snackindustrie zijn we ook het afgelopen jaar in gesprek geweest met diverse stakeholders, onze leveranciers, klanten en consumenten. Vooral op het gebied van dierenwelzijn, gezondheid en bereidingswijze hebben we stappen gemaakt. We hebben bijvoorbeeld grote vooruitgang geboekt op de inkoop van vlees met bovenwettelijke criteria op het gebied van dierenwelzijn, onder andere met een eigen label ‘Beter Welzijn’ op het Mora merk. Ook brengen we steeds meer hapjes zonder vlees, bijvoorbeeld op basis van kaas en groenten, op de markt. Op het gebied van gezondheid besteden we veel aandacht aan de introductie en renovatie van snacks zónder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. En bovendien introduceren we steeds meer producten die bereid kunnen worden in de oven en airfryer.

Ook in 2016 hebben we ons met maatschappelijke organisaties zoals de Zonnebloem weer ingezet en bijgedragen aan activiteiten om ook de mensen voor wie dat minder vanzelfsprekend is te kunnen laten genieten en plezier te laten hebben. Want dat is waar we met onze snacks een bijdrage aan kunnen leveren: genieten van de kleine feestjes van het leven.

Deze groei in MVO is niet alleen van belang voor onze naaste omgeving, ook onze internationale inspanningen vragen om deze aandacht. In 2015 werden we overgenomen door de internationale investeerder TowerBrook Capital Partners L.P. en afgelopen jaar zijn de ambities op internationaal vlak nog eens versterkt met het meerderheidsbelang dat McCain nam in ons bedrijf. Daar zijn we ontzettend trots op. De wereldwijde schaalgrootte van McCain en haar deskundigheid op het gebied van diepvries aardappel- en snackproducten zullen niet alleen onze positie in de Benelux versterken, maar ook onze internationale groei versnellen naar een Europees platform. Ook bij McCain is maatschappelijk verantwoord ondernemen integraal onderdeel van strategie, processen en beleid hetgeen tot uitdrukking komt in de missie en corporate pay-off ‘Be Good-Do Good’. Wij zullen ook de komende jaren zorgvuldig om blijven gaan met mens, milieu en maatschappij en blijven doen waar we in geloven!

Veel leesplezier! 


Marcel Joosten,
Voorzitter MVO-coördinatiegroep